بازکاوی نقش مؤلفه های فرهنگی در شکل گیری رنسانس اسلامی در دوره آل بویه *نادر پروین

  چکیده جهان اسلام در دوره آل بویه( 447-320 ه ق ) شاهد شکل گیری نوعی زایش علمی و فرهنگی بود که از آن به عنوان رنسانس اسلامی یاد می شود. فتوحات گسترده اسلامی و شکل گیری امپراطوری عظیمی که طیف وسیعی از گروههای مختلف قومی، نژادی ، دینی و میراث های فرهنگی  آنها  را در بر می گرفت به همراه طبیعت جهان…

متن کامل وصیت‌نامه الهی سیاسی حضرت امام خمینی رحمه‌الله علیه

بسم الله الرحمن الرحیم  قالَ رسولُ الله صلی الله علیه و آله و سلّم: إنّی تارکٌ فیکُمُ الثَقلَینِ، کتابَ اللهِ و عترتی اهلَ بیتی فإِنَّهُما لَنْ یفْتَرِقا حَتّی یرِدَا عَلَیّ الْحَوضَ الحمدُلله و سُبحانَکَ؛ أللّهُمَّ صلّ ‌علی محمدٍ و آلهِ مظاهر جمالِک و جلالِک و خزائنِ أسرارِ کتابِکَ الذّی تجلّی…

تحلیل بازتاب مؤلفه های سیاسی غدیر در اندیشه سیاسی سید قطب الدین نیریزی(متوفی1173 ه ق ) - نادر پروین

چکیده  تاکنون اندیشه های حضرت علی( ع) که در روز غدیر و پس از آن از سوی پیامبر برای ایشان تبیین شده بود،  از زوایای  گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است، اما  کمتر به صورت مستقل به بازتاب  آن در اندیشه علمای شیعی  عنایت شده است . از این رو در مقاله حاضر تلاش شده است،  بر اساس روش جستاري توماس آرتور…

بررسی زندگی حضرت فاطمه(س) به عنوان یک الگوی اسلامی بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان پایه اول

چکیده بررسی زندگی حضرت فاطمه(س) به عنوان یک الگوی اسلامی بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان پایه پایه اول بود. این پژوهش به روش نیمه تجربی انجام گرفت. نمونه ی پژوهش 20 دانش آموز پسر بودند که به روش نمونه گیری در دسترس، از مدرسه شهید سلیمانی سرپل ذهاب در سال98-1397 انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری در…