ش, 11/12/1398 - 08:05 صلاح الدین قره تپه

بررسی زندگی حضرت فاطمه(س) به عنوان یک الگوی اسلامی بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان پایه اول

چکیده

بررسی زندگی حضرت فاطمه(س) به عنوان یک الگوی اسلامی بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان پایه پایه اول بود. این پژوهش به روش نیمه تجربی انجام گرفت. نمونه ی پژوهش 20 دانش آموز پسر بودند که به روش نمونه گیری در دسترس، از مدرسه شهید سلیمانی سرپل ذهاب در سال98-1397 انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش، پرسشنامه مهارت های اجتماعی فرم مربی بود. طرح آزمایشی به مدت 12جلسه بر روی گروه نمونه اجرا گردید و یک هفته بعد پس آزمون انجام گرفت. داده ها با استفاده از روش آماری t گروه های وابسته تجزیه و تحلیل گردید، یافته های بدست آمده نشان داد تفاوت معناداری بین نمرات پیش آزمون با نمرات پس آزمون و آزمون پیگیری وجود دارد و بیانگر این بود که قصه گویی بر اساس زندگی حضرت فاطمه(س) به عنوان یک الگوی اسلامی و مداخله جذاب، موجب افزایش مهارت های اجتماعی در دانش آموزان شده است. نتایج بدست آمده کاربرد قصه ها را بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان تأیید نمود.

 

کلید واژه ها:

حضرت فاطمه(س) ، مهارت های اجتماعی، دانش آموزان پایه اول.

افزودن دیدگاه جدید

About text formats

Restricted HTML

  • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.